Gemeente Mill en Sint Hubert: Zelfstandig of herindelen? Uw Stem telt!

Sinds dit voorjaar is duidelijk geworden dat Cuijk haar gemeente wil vergroten en daarvoor samen met Boxmeer en Sint Anthonis gaat opschalen tot één grote gemeente. Daarmee staat de bestuurlijke en ambtelijke situatie van onze gemeente nu ter discussie en leidt her en der tot de nodige onrust. Dat het onderwerp leeft, zien we door de talrijke reacties rondom dit onderwerp. Voor en tegenstanders voor het een of het ander, wij betrekken het liefst alle inwoners bij de besluitvorming.

Velen stellen de vraag: ‘Waarom laten we het niet gewoon bij de situatie zoals die nu is?’ Sinds 2014 werkt onze gemeente samen met de gemeenten Cuijk en Grave in een ambtelijke organisatie. Iedere gemeente is voor 1/3 deel ‘eigenaar’ van deze ambtelijke dienst. Het college van de gemeente Cuijk heeft aangegeven uit dit samenwerkingsverband te stappen en te gaan herindelen met Boxmeer en Sint Anthonis. De ambtelijke dienst moet dus opnieuw ingericht worden. Daarin hebben we kortweg twee keuzen.

Met een inwonersraadpleging kan iedereen zijn stem uitbrengen. AB’90 is van mening dat je belangrijke en niet terug te draaien besluiten neemt op basis van feiten en dat je besluiten neemt in de juiste volgorde. Samen bepalen we de toekomst van onze gemeente!

Op donderdag 23 januari 2020 vindt de inwonersraadpleging over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert plaats. U kunt dan kiezen uit één van de volgende opties:

  • Het behoud van een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert
  • Samenvoegen met de gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis

Het is belangrijk om uw stem te laten horen. Zeker als het gaat om een onomkeerbaar besluit van het al dan niet herindelen in één grote gemeente Land van Cuijk. De (bestuurlijke) toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert gaat namelijk iedereen aan. Om de democratie de ruimte te geven, rekenen wij daarbij op duizenden stemmen. Samen werkt Beter!

Fractie Algemeen Belang ’90

Meer lezen over dit onderwerp?

Klik hier voor diverse rapporten en achtergrondartikelen.