Jos van den Boogaart

Jos van den Boogaart is als boerenzoon geboren op 28 oktober 1961 in Lierop (gemeente Someren), waar hij tot zijn 18e jaar heeft gewoond. Voor zijn studie heeft hij vervolgens enkele jaren in de buurt van Breda gewoond, gevolgd door enkele jaren in Wageningen. In 1986 is Jos in Mill gaan wonen, eerst in de Oranjeboomstraat en sinds 1989 woont hij op de Schettering, Snipweg 16.

Jos is getrouwd met Annekarine en samen hebben zij twee kinderen, Luc en Veerle. Tot hij wethouder werd in 2010, werkte hij in Wageningen, waar hij op de universiteit wetenschappelijk onderzoek deed en bijdragen leverde aan het onderwijs op het gebied van de dierkunde en ecologie. Daar werd hij in 2006 uitgeroepen tot medewerker van het jaar.

Sinds 1990 is Jos lid van Algemeen Belang '90, van 1992 tot 1998 had hij tevens zitting in het bestuur, waarvan de laatste vier jaar als secretaris. In 1998 werd hij gekozen tot raadslid en werd hij tevens lid van de commissies Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Na in 2002 te zijn herkozen werd hij lid van de raadscommissie Samenleving en Bestuur. Jos was in 2006 en 2010 lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor AB’90 en de beoogde wethouder. Dat werd hij in april 2010. Ook bij de verkiezingen in maart 2018 zal Jos de lijst van AB’90 aanvoeren.